Strona główna
Co nowego
Książka
O autorze
Linki


prof. dr hab. Tadeusz Kufel - profesor nauk ekonomicznych zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Publikacja wykorzystujaca oprogramowanie GRETL do wszystkich prezentowanych analiz ekonometrycznych
Autor: Tadeusz Kufel, tytuł:
Ekonometryczna analiza cykliczno¶ci procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwo¶ci obserwowania
Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2010, ss. 210.Bardzo osobiste
email: tadeusz.kufel@umk.pl


Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Copyright (c) Paweł Kufel 2004-2011 pawel.kufel@wsb.torun.pl